Pfprh

การจัดกิจกรรม ขนบประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของเมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย และสำหรับวันสำคัญหรือจารีตประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการระบุวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และถ้าหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะเกิดขึ้นราวพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ทำให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ภายในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับภายในปี 2557 นี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของจารีตประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมขอพรและกล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่คนเราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงประเพณีลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกบริเวณก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กับเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราสามารถมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์เฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวยงาม และมีสันสันตระการตาจากแสงสว่างในกระทงทุกใบที่ลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง