Pfprh

การสื่อสาร

การสื่อสาร

บางครั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสนทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงการตัดสินคนอื่น การเปรียบเทียบการพูดว่าใครสมควรได้หรือไม่ควรได้รับอะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความแตกแยก ความร้าวฉาน และทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารบางครั้งเวลาเราพูดกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน

เราอาจจะเผลอใช้คำที่ทำร้ายความรู้สึกของเค้าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามบางครั้งเราก็ทำร้ายจิตใจคนอื่น โดยที่เราไม่รู้ตัวเปิดเผยความต้องการของเราให้คนอื่นรู้และในขณะเดียวกันก็รับฟังสิ่งที่คนอื่นต้องการด้วยความเข้าใจและเห็นใจมองลึกลงไปให้เห็นสิ่งที่เค้าต้องการจริงๆ และหาทางแก้ไขความขัดแย้งการพูดความจริงที่มันไม่ทำร้ายความรู้สึกใครจะทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์การสื่อสารจากใจจะทำให้เราพูดได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการตัดสินใดๆฝึกแสดงความรู้สึกออกมาพยายามเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้น มันจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด ที่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในปัจจุบัน

เราไม่รู้ว่าความสามารถเหล่านี้มันสอนกันยังไงเนื้อหามันจะไปอยู่ในวิชาอะไรบ้างที่เรารู้คือเราไม่เคยได้เรียนเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังเลยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกได้แต่สมมติเอาเราอยากให้มีคนสอนเรื่องความสามารถเหล่านี้ให้เราอย่างจริงจังมันควรจะมีหลักสูตรการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีอาจจะต้องใช้ชื่อวิชาที่มันเฉพาะที่บ่งบอกถึงเป้าหมายของวิชาเพราะมันจะทำให้น่าเรียนมากขึ้นเช่น การสื่อสารจากใจ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวคนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพส่วนวิชาการแก้ปัญหาก็เหมือนกันต้องมีวิชาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การแก้ปัญหาวิกฤตถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงจะไม่รู้ความสำคัญของความสามารถทั้ง 5 อย่างนี้หรอกมันเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ที่ต้องคอยสอนให้เราเข้าใจความสำคัญของมัน