Pfprh

การเกาะติดรับชมพร้อมทั้งรับฟังข่าวสารประจำวัน ก่อให้เกิดความรอบรู้และการทราบเรื่องใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์

ในความเป็นจริงแล้วนั้น การที่คุณเกาะติดข่าวสาร ด้วยตนเอง และเป็นการเกาะติดข่าวสารมาจากสำนักงานข่าวหรือ ว่าผู้รายงานข่าวสารโดยตรง ก็มักจะเป็นข่าวที่มีเนื้อหาอาจจะพิสูจน์ได้ จริง รวมถึงติดตามได้จริงตามแนวทางที่มีข่าวดังออกมา และคุณสามารถแน่ใจได้เลยว่า ข่าวที่คุณได้ยินมานี้ย่อมเป็นข่าวที่ถูกเรียบเรียงมา จากคนเขียนข่าวรายงานสดนั่นเอง

 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเกาะติดการรายงานข่าว จากทีวีโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งวิทยุหรือช่องทางในการ ติดตามข่าวสารประเภทอื่น ๆ การติดตามข่าวสารประจำวันของประชาชนส่วน มาก ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น และเมื่อประชาชนให้ความสนใจและพากันติดตามข้อมูล ข่าวสารกันขนาดนี้ ย่อมที่จะทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียว เพราะทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสถานที่ผู้คนส่วนมากจะสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ เนื่องจากเป็นผู้รักที่จะเกาะติดข่าวสารในชีวิตประจำวัน และคงไม่พลาดไปกับการติดตามข่าวสารหรือเหตุการณ์สำคัญในเมือง ไทยอย่างแน่นอน จะทำหน้าที่คอยกระจายข่าวสารให้ทุกคนได้รับทราบ และด้วยลักษณะการกระจายข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางขนาดนี้ จะเป็นต้นทุนที่ทำให้ผู้รับข่าวสาร สามารถเกาะติดกระแสข่าวทุกเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึงเช่นกัน เพราะฉะนั้น การติดตามข่าวสารในวงกว้าง คงจะทำให้เราได้รับทราบข่าวที่บิดเบือน หรือปรับเปลี่ยนไปจากเนื้อข่าวจริงบ้าง
 
 
ด้วยเหตุนี้ การใช้วิจารณญาณภายในการรับชมและรับฟัง ตลอดจนกระทั่งสามารถกลั่นกรองข่าวสารได้อย่าง ดีและมีความสามารถพอ สมควร แต่ถ้าหากว่าเราได้รับฟังข่าวสารประเภทต่างๆ มาด้วยตนเอง โดยที่เราไม่ได้รับข่าวสารนี้มาจากใคร ผู้ใดผู้หนึ่ง การกลั่นกรองข่าวสารก็ย่อมที่จะไม่มีขึ้น
http://news.thaiza.com/