ข่าวดี ๆ ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อดารา เพราะว่านักแสดงหรือว่าดาราอีกมากมาย ก็ยากที่จะให้คนเขียนข่าวแต่ละคน มีการสัมภาษณ์ข้อมูล ที่มีเนื้อหาไม่ค่อยเกี่ยวโยง เรื่องต่าง ๆ มากนัก เพราะว่านักข่าวบันเทิงบางคน อาจจะมีการเขียนข่าว ให้ดารานักแสดงบางท่าน เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียง ทำให้แต่ละคนอาจจะเกิดการโกรธเกิดขึ้นได้ การที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมากนัก ภาษาที่ใช้ภายในการสนทนา อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ เพราะว่าเบื้องหน้าเบื้อหลังการทำข่าวบันเทิงนั้น นักข่าวอาจจะได้ข่าวมาที่แสนจะลำบาก แต่ถ้าว่าด้วยการเป็นมืออาชีพ ในการทำข่าว ให้ประชาชนทั่วๆ ไปได้รู้นั้น จะต้องมีความอดกลั้นสูง ในการทำข่าวบันเทิงเป็นอย่างมากมาย และนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของนักข่าวบันเทิง ที่จะต้องเจอปัญหามากมาย เบื้องหลังของสังคมบันเทิงในรูปแบบดารา หรือว่าจะเป็นการทำข่าวบันเทิง พร้อมทั้งความสัมพันธ์ในอาชีพ แต่ละสายนั่นเอง ดังนั้น การเป็นคนเขียนข่าว จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก พร้อมทั้งเป็นนักข่าวที่เป็นมือโปรได้อย่างแน่นอน
 
ไม่มีผู้ใดจะสามารถบังคับให้นักข่าว ทำข่าวดี ๆ ออกมาได้สม่ำเสมอ เพราะในสังคมบันเทิง จะมีแหล่งข่าวสาระบันเทิง ที่อยู่ภายในรูปแบบดารา พร้อมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับดาราเป็นประจำวัน แต่ถ้าว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ได้หาข้อมูลมานั้น จะต้องผ่านมรสุมเป็นจำนวนมาก และรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว เพราะเช่นนั้น ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดารา หรือว่าฝ่ายผู้สื่อข่าวบันเทิง พร้อมทั้งเนื้อหาข่าวที่ได้ออกมาของกลุ่มคนอื่น ๆ เหมือนกัน ที่จะเป็นเหตุให้ต้องมีเรื่องราวไม่ถูกกันสักเท่าไหร่ เมื่อต้องมีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีการเกี่ยวโยงถึงกัน รวมถึงเหตุการณ์ ของผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องรับผิดชอบ ภายในสังคมบันเทิง ย่อมจะมีผลให้แตกสามัคคีกันได้เสมอ