Pfprh

การเสียค่านายหน้าผ่านการไล่ตามข่าวสารบันเทิงด้วยรูปแบบ sms

การเกาะติดโดยมีการเปิดข่าวดูย้อนหลัง หรือกระทั่งการติดตามข่าวคราวทาง อินเตอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์นั้นมาแรงกว่า การบริโภคข่าวหรือทำการเกาะติดข่าวทาง sms เลยทำให้การให้บริการข่าวทาง sms ลดน้อยถอยลงไป

 
 
ซึ่งยุคปัจจุบันมีข่าวหลากหลายชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาจากแหล่งข่าวบันเทิง ที่ทุกๆคนมักจะให้การเกาะติดเป็นจำนวนมาก ทำให้การเกาะติดเหตุการณ์ข่าวในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีหลากหลายช่องทางด้วยกัน ซึ่งคุณอาจจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หลากหลายชนิด อย่างที่คุณต้องการได้ทางทางเลือกที่คุณสามารถติดตามได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ sms ทางเว็ปไซต์อินเตอร์เน็ต หรือว่าแม้กระทั่งทางโทรทัศน์ ทีวีทุกช่องที่ท่านได้มีโอกาสรับชม ซึ่งข่าวต่าง ๆ หลากหลายชนิดนี้ จะมีเสริพให้ท่านทุกวัน ตามเวลาเป็นประจำอย่างที่คุณเคยได้เกาะติดชม นั่นเองและเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ข่าวบันเทิงจะ ได้รับความนิยม และมีผู้เกาะติด]สูงสุดอย่างที่ไม่ต้องสงสัย ก็เป็นก็เพราะว่าข่าวบันเทิงเปรียบเสมือนเป็นความเคลื่อนไหวของดาราโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทย ว่าได้มีการทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมด้วยความเคลื่อนไหวและการ เปลี่ยนแปลงทางด้านการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา วงการข่าวบันเทิงและข่าวชนิดอื่น ๆ จึงพยายามที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคข่าว ด้วยการเพิ่มช่องทางในการรับฟังและรับชมข่าว บันเทิงและข่าวชนิดอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกระจายข่าวไปในรูปแบบ sms ซึ่งเป็นการให้ผู้บริโภคได้รับชมข่าวได้ทุกที่ทางมือ ถือโดยตรง
 
 
ในกรณีที่มีการเกาะติดข่าวบันเทิงทาง sms จะต้องเสียค่าบริการในรูปแบบรายเดือน  ตรงนี้จะต่างกันตรงที่ว่าผู้บริโภคได้มีการใช้ บริการเกาะติดข่าวบันเทิงทาง sms สำหรับแหล่งข่าวไหน  มีถูกบ้าง แพงบ้าง ตามอัตราค่าบริการที่กำหนด