ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการปรับปรุง ผ่านระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ย่อมเป็นการปรับปรุงผ่านการจัดอบรมครูอาจารย์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เกิดการพัฒนามากที่สุด จึงเป็นเหตุให้ข่าวการศึกษาจึงต้องการให้มีการปรับคุณภาพการศึกษาให้มาก ๆ แต่ก็ขึ้นอยู่เด็ก ๆ จะสามารถมีการปรับเปลี่ยนตนเองมากน้อยแค่ไหน ถ้าอยากให้เด็ก ๆ ชาวไทยมีการพัฒนาการที่ดีในเรื่องภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำให้เด็ก ๆ เกิดความรักในการอ่าน พร้อมกับเขียนภาษาอังกฤษให้มาก ๆ  เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่อาเซียนได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแน่แท้  และนี่ก็คือประเด็นร้อน ที่เป็นเหตุให้คนไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเรียนรู้ และเป็นข่าวการศึกษาที่ผู้คนส่วนใหญ่คอยไล่ตามรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ ที่คิดว่าคนไทยอ่อนในเรื่องด้านภาษาเป็นอย่างมาก จึงทำให้ชาวไทยจะต้องรีบเร่งพัฒนาความคิด พร้อมกับถ้าหากเกิดพัฒนาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจดูแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้ค่ะ

 
ข่าว
ข่าวบางข่าว ต้องการที่จะพาดพิงเพื่อให้เกิดระบบการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ข่าวการศึกษา มีให้พบเห็นมากขึ้นทุกที ทำให้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางด้านการศึกษาข่าวอาชญากรรมของไทย ที่ยังพบว่ายังเป็นปัญหาที่ค้างคา และไทยจำเป็นต้องเร่งมือที่จะมีการพัฒนาพร้อมทั้งการวางแผลระบบการศึกษาให้ดีมีคุณภาพมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นข่าวการศึกษามักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมาย จนบางครั้งดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะแก้ไขได้ยากเช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่ายังไงการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญของคนไทยเป็นอย่างสูง ควรที่จะรีบควบคุมดูแลระบบการศึกษา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก ๆ ที่จะต้องเร่งเปลี่ยนตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้มักเรียนค่อนข้างอ่อน โดยเฉพาะในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นกันมาก ภายในส่วนนี้จึงต้องมีการปรับปรุงให้มากเพิ่มขึ้น เพื่อศักยภาพความรู้ของเด็กไทยโดยตรง