ข่าวบันเทิง ข้อมูลที่น่าติดตามและมีผู้สนใจมิใช่น้อย  ซึ่งผู้คนแต่ละคนมักติดตามข่าวดาราบันเทิงหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง ทำให้ต้องมีการเกาะติดกันอยูตลอด ถึงแม้การติดตามอาจจะไม่ค่อยเวลามากนัก ซึ่งจะต้องมีการทำงานกันอยู่ตลอด ทำให้บางท่านอาจจะพลาดกับข่าวบันเทิง จนต้องตามแบบย้อนหลัง โดยผ่านระบบอินเตอร์เป็นสำคัญ

 
ข่าวบันเทิง
ถือได้ว่า ข่าวบันเทิง ย่อมมีความสำคัญอย่างมากภายในการติดตามของผู้คนทั่วไป แค่ไม่ว่าอย่างใดข่าวบันเทิงที่ได้เสนอออกมานั้น ล้วนสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้เกาะติดหรือสนใจกันแต่ละคน  เพราะเช่นนั้นเมื่อได้มีข้อมูลเกี่ยวกับดารา ข่าวบันเทิง นักร้องแต่คนผู้สื่อข่าวก็รีบติดตามไปทันที่ เพื่อได้ข่าวออกมานำเสนอให้กับผู้ได้รับรู้กันนั่นเอง แต่ว่าเมื่อใดทางทางสำนักข่าวบันเทิง มีการนำเสนอข่าวที่ไม่น่าสนใจก็ไม่สามารถทำให้ประชาชนทั่วๆ ไปเกาะติดข่าวบันเทิงกันรั่นเอง
 
เพราะฉะนั้นข่าวบันเทิง  จึงตกเป็นข่าวที่โด่งดัง ไปพร้อม ๆ กับดาราแต่ละคนอีกด้วย  จึงเป็นเหตุให้ใคร ยาวนโด่งดังไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นไปได้เช่นกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่มีสาระความบันเทิงให้กับผู้ดูได้ไล่ตามกัน