การเกิดอาชญากรรม ยังคงจะมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็นที่น่าหวาดกลัว เพราะคนร้ายส่วนใหญ่ กลับพยายามที่จะพลิกแพง พร้อมกับค้นหาวิธีการที่จะทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งจะมีผลทำให้การระมัดระวังตัว พร้อมกับสร้างความปลอดภัยเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น พร้อมกับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ชาวไทยในปัจจุบัน มักจะเข้าใจกันว่า สังคมเดี๋ยวนี้ ทำไมถึงอยู่ได้ยากยิ่งขึ้นนั่นเอง พร้อมกับสำหรับข้อมูลดี ๆ ที่จะสามารถนำเสนอข่าวประเภทนี้ได้ ก็อาจจะไม่พ้นข่าวอาชญากรรมโดยตรง
 
มิใช่แค่เรื่องอื่น ๆ จะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับเปลี่ยนแปลง แต่ว่าการเกิดอาชญากรรม ก็ยังคงจะมีรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เราทุกคนเห็นได้ว่า การเกิดภัยนับได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน อย่างไร คุณอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยก็เป็นได้ ความระมัดระวังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากว่าคนร้ายหรือผู้ก่อการร้าย ยังคงจะพยายามปรับเปลี่ยน พร้อมกับพัฒนาแบบของการทำร้ายผู้อื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามมา นับได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเหตุให้คนไทยส่วนใหญ่ เกิดความเครียดในทุก ๆ ครั้ง ที่ได้พบเห็นข่าวอาชญากรรม ซึ่งมีข้อมูลข่าวสาร ที่อ้างถึงการก่อสภาวการณ์ในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีความแปลกใหม่จนเกิดจะคาดการณ์
 
พร้อมกับเป็นที่แน่นอนเลยว่า การเกิดอาชญากรรมแต่ละแบบ จะเป็นเหตุให้สามารถสะท้อนถึงความปลอดภัย พร้อมกับการดำเนินชีวิตที่คงยืนอยู่บนความเสี่ยงทุกเวลา แต่สำหรับชาวไทยแล้ว การไม่ประมาท พร้อมกับการปรับเปลี่ยนชีวิต หันมายึดหลักของความระมัดระวังภัยมากยิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี พร้อมกับควรกระทำอย่างมาก