Pfprh

คอร์ดบทเพลงและผู้บรรเลง

ถ้าจะให้เอ่ยถึงนักดนตรีส่วนใหญ่ ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราคงจะคำนึงถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ประทับใจไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายอัน ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ มักจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันเพราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจจะสร้างเสียงเพลงขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ถ้านักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็แทบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือว่าผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะทำหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างเที่ยงตรง หากไม่สามารถจดจำหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมทั้งแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่เพราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบโดยรวม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะเพราะพริ้งหรือน่าติดตามฟังแต่อย่างใด