Pfprh

ดูดวงตามหลักคำพยากรณ์ของนักษัตรวิทยาไทย

ส่วนใดส่วนหนึ่งของการดูดวงเป็นเพราะเราต้องการรับรู้ถึงคำทำนาย ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงภายภาคหน้าและปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวจะมีการพูดถึง การดูอดีตสมัยเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูสมัยนี้เพื่อให้รับรู้ถึงอนาคตนั้น กลับแปรเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นในส่วนนี้ เพราะผู้คนในช่วงปัจจุบันกลับไม่ให้จุดสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนในสมัยนี้ที่ต้องการดูดวงกลับสนใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่วร้าย ย่อมส่งผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องเจอ กรรมในอดีตย่อมมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตของเราทุกคน หากเราทำดีย่อมได้รับผลดี หากเราทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว
 
แต่ถึงแม้กระนั้น รูปแบบของการดูดวงตามหลักนักษัตรวิทยานั้น เราซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถทราบได้ว่า ดูดวงแบบไหนแล้วจะสามารถทายผลได้ชำนาญมากที่สุด เพราะฉะนั้น ในการดูดวงแต่ละเวลา หลักของการดูดวงย่อมบ่งบอกตัวเราในขั้นต้นได้อยู่แล้วว่า สำหรับคำคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในหนหลังที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังมีผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูชะตาหรือดูคำทำนาย จึงเป็นหนทางหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นความคิดเห็นและข้อเตือนใจให้เราสามารถเดินทางแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม