ในสังคมไทยในสมัยนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทางด้านวัตถุ จึงอาจเกิดเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม ในสังคมไทย ซึ่งประชาชนจำนวนมากจะต้องมีการดิ้นรนพร้อมกับต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมไปถึงแกงแยงกันภายในการทำมาหากิน พร้อมทั้งในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนเป็นเหตุให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างยิ่ง

 
นับได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างมาก ที่คนไทยทุกท่านได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่คนไทยบางคนอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้ กลับเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่ชาวไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งประเทศไทยมักจะมีหลากหลายต้นเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะเป็นเหตุให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจและทางด้านอารมณ์ผิดปกติ เป็นเหตุให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติและกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด และอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะเป็นเหตุให้เกิดภาพหลอน ไม่อาจจะควบคุมสติได้ แถมยังทำให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย ปัญหาอาชญากรรม จนเป็นเหตุให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนกลับเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนเป็นเหตุให้ในตอนนี้ ตกเป็นข่าวโด่งดัง
 
อาชญากรรม
เพราะเช่นนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงกลายเป็นปัญหาอย่างหนัก  ที่คนไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ กลุ่มนี้  จนอาจจะผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าคุณสามารถควบคุมสติได้ ก็จะปราศจากข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เช่นกัน