จริงหรือไม่ที่ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ที่ถูกนำเสนอในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นข่าวอีกหนึ่งรูปแบบ ที่ทุกท่านปรารถนาอยากไล่ตาม ไม่ใช่เพียงข่าวด่วนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ข่าวประเภทอื่น ก็สามารถฟังกันอย่างถ้วนหน้า

 
ข่าว
ไม่รู้ว่าจะมีข่าวสารกี่ประเภท ที่อาจทำให้คนไทยต้องการจะติดตามกันมากที่สุด เนื่องจากเท่า ๆ รู้ ๆ คนไทยน้อยคนนัก ที่อยากจะติดตามข่าวอย่างจริงจัง เมื่อมุมมองผ่าน ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ต่าง ๆ โดยมากประชาชนก็ไม่ได้คิดที่ก็เกิดสภาวการณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วข่าวด่วนที่ได้เกิดความรุนแรง แม้กระทั่งสถานการณ์ไม่ค่อยสามารถควบคุมได้ และเมื่อได้มีการรายง่านข่าวด่วนทันเหตุการณ์ออกมามากเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งดูเหมือนว่าชนิดของข่าวที่ทุกคนรอคอยนั้น ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ล้วนแล้วเป็นข่าวที่ทำให้ผู้ชมแต่ละคน อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารกันเป็นปริมาณมาก เนื่องจากข่าวที่ได้เสนอออกมานั้น เป็นข่าวที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับชมได้เป็นอย่างดี จนทำให้ผู้ที่รายงานข่าวสารต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องการรายงานข่าวให้ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งการรายงานข่าวด่วนทันเหตุการณ์ในทุกวันนั่นเอง ยิ่งนับวันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้ออกมสู่ตลาดโลกนั้น มักจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลดารานักแสดงแต่ละคน  สุดท้ายกระแสการรายงานข่าวสาร ก็ได้มีการขยายอาณาเขตต่าง ๆ ออกไป เป็นเหตุให้เกิดการร่วมมือซึ่งกันและกัน  ทำให้เกิดสภาวการณ์ต่าง ๆไม่คาดคิดนั่นเอง
 
ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลก หากเดี๋ยวนี้ข่าวด่วนทันเหตุการณ์เป็นข่าวสำคัญ และเป็นข่าวที่น่าสนใจ จนทำให้คอข่าวหลาหลายคนต่างก็อยากจะติดตามกันเป็นจำนวนมาก แต่การสร้างข่าวทำให้เป็นที่จุดดีให้ประชาชนทั่วไปสนใจนั้น จะต้องเป็นข่าวที่เกิดเหตุการณ์จริง  และเป็นข่าวทีเกิดความรุ่นแรง ทำให้ประชาชนทั่วไปหรือคอข่าวนั้น เกิดอยากจะติดตามข่าวสารเป็นประจำ