Pfprh

นายกรัฐมนตรี เร่งตัวปัญหาวัดพระธรรมกาย ให้ทุกท่านใจเย็น

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล ทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการแถลงข่าวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณี วัดพระธรรมกาย ในเวลานี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการหลากหลายเรื่องด้วยกัน โดยได้มีการมอบหมายให้ประสานระหว่างหน่วยงานของทางรัฐบาลกับพระว่ามีทางออก  เช่นใดบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกฎหมาย ส่วนวัดมีความศรัทธา ดังนั้นต้องหาทางออกร่วมกัน แต่กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย พร้อมกับมีการยืนยันว่าจะทำให้สถานการณ์สงบลงได้อย่างโดยเร็ว

 
วัดพระธรรมกาย
เพราะว่าไม่ต้องการใครได้มีความทุกข์ร้อน ซึ่งทางนายกรัฐมนตรี ได้มีการย้ำเหตุจำเป็นในการใช้อำนาจมาตรา 44 เพื่อให้ทางเจ้าพนักงาน ได้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ แม้ว่ากฎหมายอยู่ในมือ แต่บางครั้งมีการใช้กฎหมายหมู่อยู่เหนือกฎหมาย เพราะเช่นนั้นหากที่จะให้ลดการใช้อำนาจมาตรา 44 ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องให้ความร่วมมือ ยอให้เข้าตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกาย โดยทางเจ้าพนักงานตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักพุทธ พร้อมทั้งองค์กรด้านศาสนาให้เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้แล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการชี้แจงถึงการใช้อำนาจมาตรา 44 เข้าทำการตรวจค้นวัดแห่งนี้ ให้ต่างชาติได้เข้าใจ พร้อมทั้งล่าสุด ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการประชุมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะนำเรื่องนี้เข้ามาทำการร้องเรียน  แต่ถ้าว่าทางสถานเอกอัคราชทูตได้มีการตรวจสอบและ พบว่า ภายในที่ประชุมไม่ได้มีการหาเรือภายในเรื่องนี้กันเลย
 
เพราะพระสงฆ์ในประเทศเมียนมาร์ ที่เรียกร้องให้ทางรัฐบาลอย่างใช้ความรุนแรงเข้ากับ วัดพระธรรมกาย ก็ได้มีการชี้แจงให้เข้าใจกันว่า ทุกสิ่งดำเนินตามกฎหมาย เมื่อทำผิดก็ต้องถูกฟ้องร้องคดี ทางเจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่อย่างไร วัดพระธรรมกาย  ทำให้ข่าวนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย