Pfprh

พล.ท.สรรเสริญ เผยนากยก สั่งบรรเทาพร้อมทั้งซ่อมแซมทางภาคใต้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ที่เป็นโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้มีการกล่าวไว้ว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ไว้วาดโครงสร้างการทำงานของทุกองค์กรไม่ให้เกิดความซ้ำซ่อน โดยนายกจะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ได้มีการส่งต่องานให้ กับทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ขณะนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ไม่พลาดกับการเกาะติดกันเลยกันเลยก็ว่าได้

 

ถือได้ว่า พล.ท.สรรเสริญ ได้มีการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อมูลจนถึงในขณะนี้ได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนครัวเรือนละ 3,000 บาท ได้มีการขยายเวลาชำระหนี้ไปอีก 6 เดือน ลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ภายในกลุ่มเกษตรกร ลูกหนี้กองทุนสังกัดกระทรวงเกษตร ซึ่งจะมีหลากลายร่วมกันที่ให้สิ้นเชื้อด้านประมง ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และการว่าจ้างชลประทานวันละ 300บาท ต่อวัน ในเวลาที่การชดเชยความเสียหายให้กับพืชผลทางด้านเกษตร ข้าวจะมีการชดใช้ให้หลายบาทด้วยกัน จนกลับเป็นข่าวประเด็นร้อนแรงกันมาเลยก็ว่าได้ แต่ด้วยข้อมูลนี้ เป็นข่าวที่ประชาชนชาวไทยให้การเกาะติดกันอยู่เสมอ ทำให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดเข้ากับการเกาะติด

 

เพราะเช่นนั้น พล.ท.สรรเสริญ  จึงกลายเป็นข่าวที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่เดือนร้อนภายในจังหวัดภาคใต้ ทำให้ต้องมีการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังลำบาก และเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังมีกระแสในการเกาะติดกันเลย