การเปิดโลกข่าวทันเหตุการณ์ ถือว่าเป็นการเปิดโลกใบใหม่ เพื่อพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่คุณอาจจะเพิ่งรับรู้ หรือว่ายังไม่ได้รับรู้ พร้อมกับดูเหมือนว่าในทุกวันนี้ มนุษย์เราทุกคนจะให้ความสนใจ และบริโภคข้อมูลกันน้อยลง บางขณะก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ หากผู้คนไม่สนใจที่จะไล่ตามข่าวแล้ว ย่อมส่งผลเสียในอนาคตอันใกล้อย่างแน่แท้

 
ข่าวทันเหตุการณ์
เบื้องลึกของการจัดทำ พร้อมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข่าวทันเหตุการณ์ ชัดเจนเลยว่า ข้อมูลของข่าวในรูปแบบนี้ จะต้องมีความทันสมัย ทันต่อสภาวการณ์ทุกแบบ ไม่ว่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไป ในช่วงเวลาใดก็ตาม ข่าวสารในรูปแบบนี้ จะต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมกับเป็นข้อมูลที่แท้จริง ที่จะเป็นเหตุให้เราทุกท่าน สามารถติดตามข่าวสาร และรับรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งข่าวทันเหตุการณ์นี้ จะนำคุณไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเหตุการณ์อันใกล้ในอนาคตที่จะถึงนี้ นับได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ทุกคนจะต้องรับรู้พร้อมกับพลาดไม่ได้ การติดตามข่าว จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะขึ้น หากไม่มีการติดตามข่าวสาร คุณก็จะไม่อาจรับรู้ข่าวทันเหตุการณ์ได้ว่า โลกในวันนี้เกิดอะไรขึ้นมั่ง ถึงแม้ว่าท่านจะออกไปสู่โลกภายนอกอย่างเป็นประจำ แต่เมืองไทยมีขนาดกว้างขวาง คุณย่อมที่จะไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ จากทุก ๆ พื้นที่ได้อย่างแน่นอน
 
ดังนั้น ข่าวทันเหตุการณ์ จึงเป็นข่าวชนิดหนึ่ง ที่ดูตรงต่อทุกเหตุการณ์ ที่ควรรายงานให้ชาวบ้านได้รับรู้ ชื่อพร้อมกับประเภทของข่าวสาร ย่อมบ่งบอกได้ถึงศักยภาพของข่าว ที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย