นอกจากทุกเหตุการณ์ ทุกระยะเวลา จะต้องปรับเปลี่ยนไป โดยที่ใครก็ไม่อาจจะกำหนดได้แล้ว อีกหนึ่งส่วนที่ชาวไทยทุกวันนี้ จะต้องคอยติดตามข่าวสดวันนี้ ก็เป็นเนื่องจาก ข่าวบางข่าวกลับส่งผล ทำให้การดำเนินชีวิตของชาวไทยในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลง พร้อมกับปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นได้ แต่ถ้าหากชาวไทยไม่มองหาข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ย่อมอยู่กับภาพลักษณ์เดิม ๆ พร้อมความรู้เดิม ๆ ที่มีอยู่แค่นั้น
 
ข่าวสดวันนี้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นข้อมูลดี ๆ ที่ถูกนำมาเสนอ เพื่อเห็นถึงแก่นแท้แน่นอน  ของความเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น ถ้าหากบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป คือบทเรียนสำคัญหรือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ผู้ที่เกาะติดข่าวสดวันนี้ ย่อมได้รับประโยชน์แบบเต็มที่ พร้อมกับแน่นอน นี่ก็คือเหตุผลหนึ่ง ที่ชาวไทยจะต้องติดตามข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวประเภทไหน ย่อมมีความสำคัญเสมอต้นเสมอปลาย การรายงานข่าวในแต่ละวัน จึงเป็นการประกาศข้อมูลใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ เพื่อที่จะไปสู่หนทางที่ดีขึ้น พร้อมกับนับได้ว่าข่าวบางข่าว ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้ระมัดระวังในสิ่งที่อาจมีขึ้นกับคนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคนที่เป็นข่าวได้เช่นเดียวกัน
 
บทบาทพร้อมกับหน้าที่ของข่าว ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก แต่ถ้าหากชาวไทยไม่สนับสนุนที่จะติดตาม ย่อมส่งผลเสียต่อผู้จัดทำข่าว หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่าว ทุกสิ่งจะไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง หากไม่มีชาวไทยให้ความสนใจจริง ๆ พร้อมกับคอยสนับสนุนที่จะเกาะติดอยู่เรื่อยไป