เฉพาะผู้ที่ไล่ตามรับชมรายการประเภทต่าง ๆ สามารถดูพร้อมกับพิจารณาก่อนได้จากคำอธิบายก่อนทำการเปิดรายการทุกชนิด และด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ สามารถจัดสรรพร้อมกับค้นหาแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กและเยาวชนได้อย่างง่ายๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อเด็ก ๆ พร้อมกับเยาวชนแบบเต็มที่โดยตรง

 
บันเทิง
ขณะมีแหล่งบันเทิงมากหลายรูปแบบ ถูกจัดทำขึ้นมาให้มีความต่างกันไป ซึ่งแหล่งบันเทิงที่ว่านี้ ค่อนข้างเป็นแหล่งบันเทิงเพื่อเด็ก ๆ พร้อมกับเยาชนโดยตรง ซึ่งแหล่งบันเทิงที่ว่านี้ มักเป็นแหล่งบันเทิงที่น้องๆ ส่วนมากสามารถเกาะติดและค้นหารับชมได้ ไม่ว่าจะเป็นรายการเยาวชน ในรูปแบบของการ์ตูน รายการบันเทิงที่มีสาระการเรียนรู้ผสมผสาน พร้อมกับรูปแบบบันเทิงที่แปลกแยกไปจากเดิมที่มีอยู่ ซึ่งแหล่งบันเทิงส่วนมาก จะถูกผลิตขึ้นตามแต่ละลักษณะ ที่เกิดความพอเหมาะต่อทุกเพศและทุกวัย แต่การแบ่งแยกแหล่งบันเทิง ที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ โดยตรง ซึ่งในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนที่ผู้ปกครองเอง อาจต้องจำกัดและจำเพาะเจาะจงเอาไว้บ้าง เพื่อว่าน้องๆ หรือเยาวชนส่วนใหญ่ ไม่อาจเรียนรู้หรือรับรู้ได้ถึงสิ่งมากมาย ที่ตนเองได้พบเจอ ว่ามีความเหมาะสมต่อพวกเขาหรือไม่ ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการจำกัดในส่วนของแหล่งบันเทิงต่างๆ ซึ่งทางแต่ละสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือทุกช่องสถานีในปัจจุบัน ได้จำกัดพร้อมทั้งระบุแหล่งบันเทิง ว่ามีความเหมาะสมต่อเพศหรือว่าช่วงอายุไหนบ้าง
 
และดูเหมือน จะมีแค่แหล่งบันเทิงที่ถูกจำเพาะเจาะจงขึ้นมาเพียงเท่านั้น ดังนั้น ในปัจจุบันนี้ การเสริมสร้างจินตนาการพร้อมกับแหล่งการศึกษาเป็นสิ่งที่สามารถแสวงหาได้ง่าย ๆ สำหรับเด็กๆ โดยตรง
entertainment.thaiza.com