Pfprh

การสื่อสาร

การสื่อสาร

บางครั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสนทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงการตัดสินคนอื่น การเปรียบเทียบการพูดว่าใครสมควรได้หรือไม่ควรได้รับอะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความแตกแยก ความร้าวฉาน และทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารบางครั้งเวลาเราพูดกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน

Continue reading