Pfprh

ความรักคือบทเรียนที่เป็นเหตุให้คนเกิดมุมมองที่แปลกแยกกัน

ความรักภายในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมทั้งปรารถนาที่จะค้นเจอ กลับเป็นความรักที่ผู้คนส่วนมากกลับไม่เคยค้นเจอตั้งแต่แรกเริ่ม เหมือนเป็นการศึกษาลักษณะอุปนิสัยของแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าความรักที่ว่านี้กลับเป็นความรักที่สามารถถูกค้นพบได้ยากแท้และหยั่งถึง บางเวลาความรักก็ไม่ได้สอนให้ท่านเป็นผู้โชคดี หรือว่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเสมอไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกเอามาใช้ได้เสมอในคนรักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าหากความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ยากแท้ แต่ทว่าคุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน

Continue reading