ไม่ว่าจะเป็นข่าวในรูปแบบไหนก็ตาม ย่อมที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบภายในการเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้นยังคงต้องรักษาระดับและความเป็นมาตรฐานไว้อย่างถึงที่สุด เพื่อสามารถทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งมีความสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับการนำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ที่ทางทุกช่องกำลังพยายามที่จะพัฒนา พร้อมทั้งสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการบรรยายที่แตกต่างและมีความแปลกใหม่
 
ซึ่งก่อนหน้านี้ เราจะเห็นการบรรยายข่าวการพยากรณ์อากาศของทางช่อง 3 และช่อง 7 ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่เปลี่ยนแปลง สื่อให้เห็นถึงรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างสูงที่สุด จึงอาจจะทำให้เป็นรูปแบบของการบรรยายข่าวที่ดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับการนำเสนอข่าวจากหลากหลายช่องสถานี จึงทำให้มีความโดดเด่นและได้รับกระแสการเกาะติดจากผู้ชมหรือผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทั่วประเทศเป็นอย่างมาก และไม่นานมานี้ ก็ยังคงมีอีกมากหลายช่องสถานี หรือถ้าหากจะให้เด่น ๆ ทางด้านการนำเสนอข่าวการพยากรณ์อากาศที่เหมือนจริงยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คงต้องติดตามข่าวและทำการเปรียบเทียบข่าวพยากรณ์อากาศในทุก ๆ ช่อง เหมือนเป็นการอัพเดทรูปแบบการนำเสนอข่าวของทุกช่องสถานีโทรทัศน์แบบล่าสุด ทำให้ผู้คนที่คอยติดตามมีอรรถรสในการติดตามรับชมอย่างสูงสุดได้เช่นกัน
 
พยากรณ์อากาศ
ซึ่งรูปแบบการพยากรณ์อากาศที่จะถูกพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลง คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านของรูปแบบการบรรยายพยากรณ์อากาศ ที่จะมีความเหมือนจริง มีภาพระดับ 3D ให้ผู้ชมที่ตื่นอกตื่นใจไปตาม ๆ กัน ตลอดกระทั่งมีการรายงานการพยากรณ์อากาศอย่างเที่ยงตรงมากที่สุดด้วย