Pfprh

ท่องเที่ยวอยุธยาพร้อมกับตลาดท้องน้ำอโยธยา

แหล่งท่องเที่ยวอยุธยามีสถานที่สำคัญมากมายและเป็นเมืองที่เก่าแก่มาช้านาน จึงทำให้คนจำนวนมากที่ได้พูดถึงอยุธยาเป็นปริมาณมาก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวไม่ชาวไทยหรือคนต่างประเทศก็ต้องแห่กันมาทัศนาจรอยุธยาแห่งนี้ แหล่งท่องเที่ยวอยุธยาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและคนต่างชาติชอบมาเที่ยวกัน ก็ต้องเป็นตลาดท้องน้ำอโยธยา ก็เพราะว่าเป็นตลาดน้ำที่เก่าแก่ที่สุดพร้อมกับมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีประเพณีการละเล่นมากมายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นปริมาณมาก ถ้านักเดินทางได้มาเที่ยวที่แห่งนี้ก็จะได้รับความปลอดภัยต่างๆมากมาย ตลาดน้ำอโยธยา มีอาหารการกินมากมายไว้รอตอนรับผู้เดินทาง

Continue reading